Personligt Ombud i Umeå Regionen
innefattar Umeå, Vännäs, Vindeln, Robertsfors, Bjurholm och Nordmaling


Vad gör ett Personligt ombud?

Målsättningen är att - utifrån dina egna önskemål och behov - uppnå bästa tänkbara livssituation. Tillsammans gör vi en planering vad du vill förändra och utveckla i ditt liv.

Det personliga ombudet kan vara...

  • Den som hjälper dig att få dina behov tillgodosedda och svarar för att den hjälp du får samordnas
  • Den som stödjer dig i myndighetskontakter
  • Ett språkrör för dig när du behöver det
  • En person som tillsammans med dig kan ta reda på hur samhällets stöd och hjälp fungerar.

Vi skriver inga journaler och kontakten med oss är frivillig. Personligt ombud är en frivillig insats som är tidsbegränsad och som omprövas fortlöpande.


Hur får man ett Personligt ombud?

Genom att ringa, skriva eller maila till oss. Du kan också be någon annan förmedla kontakten. Ett enkelt sätt är att skicka en intresseanmälan genom denna hemsida så tar vi kontakt med dig. Huvudsaken är att den som vill ha ett personligt ombud uttrycker det som sin egen önskan. Vi har en enkel ansökningsblankett som vi skickar om du kontaktar oss. När vi fått din ansökan träffar någon av oss dig för ett samtal om din situation och dina önskemål. Därefter fattas beslut om du beviljas Personligt ombud.

Bild på medarbetarna

Sherry, Anders (slutat), Maja-Lena och Carina


Vi är fristående från myndigheter. Vi vill dock gärna ha en samverkan med andra aktörer kring dig men alla kontakter tas utifrån ditt godkännande.


Kontakta oss » Till Startsidan »