Tips

Tydlighet i vård

Att vara tydlig inom vården är A och O. En namnbricka på skjortan eller rocken som är tydlig och lätt att se bör vara mer eller mindre en självklarhet. Inte bara för att underlätta och förtydliga för patienten i fråga men också för att underlätta för kollegor emellan.

Vilken roll?

Förutom namnbricka så kan vårdpersonal använda vårdbrosch för att patienten lätt ska kunna se vad de har för typ av utbildning och vilken vårdgrupp de tillhör. Att veta någons namn skapar en känsla av att känna någon. Att dessutom veta personens befattning inom vården kan skapa en bättre trygghet vid kontakt med vårdpersonal. Just kommunikation och informationsöverföring är något som vården jobbar väldigt mycket med för att kunna ge en trygg och säker vård.

Personifiera din namnbricka

Arbetar du inom vården och möter många patienter dagligen kan du välja en personifierad namnbricka. Det kan göra det lättare för en patient att komma ihåg dig och ditt namn. Att lära sig allas namn och ansikten är mer eller mindre en omöjlighet för de flesta. Om en patient ser en unik och talande namnbricka på rocken hos personalen de möter är det lättare att komma ihåg vem det är de talat med. Läs mer här för att se hur du kan skapa en unik namnbricka.

Du kanske också gillar…