Personligt Ombud Skellefteå och Norsjö


Lite om vår verksamhet
Personligt ombud är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som vänder sig till människor med psykiska funktionsnedsättningar eller till de som under en längre tid lidit av psykisk ohälsa. Ombuden arbetar med personligt stöd och samordning av insatser kring klienten. Det kan handla om ekonomi, sysselsättning, psykiatri, myndighetskontakter eller liknande. Vår målsättning är att tillsammans med dig försöka förbättra din livssituation. Personligt ombud är ingen myndighet och vi för därför inga journaler. Vi svarar inte för vård och behandling och vår insats är tidsbegränsad.

Ladda ner vår pdf-folder, TRYCK HÄR!

Vill du komma i kontakt med ett Personligt Ombud, eller bara har frågor och funderingar kring verksamheten - vänligen kontakta någon av oss!


Kontakta oss » Till Startsidan »

Skellefteå Mikael Lindgren, Cecilia Jonsson och Annki Lundgren


Norsjö Christel Eriksson


Hur arbetar vi?

  • Tillsammans med dig tittar vi på ditt behov av vård, stöd och service
  • Vi kan vara behjälpliga till att du får vård, stöd och service utifrån behov och laglig rätt
  • Vi kan vara behjälpliga till att huvudmannens insatser samordnas (vi kan dock inte ändra beslut eller överta huvudmannens ansvar)
  • Vi kan stödja dig i kontakten med myndigheter